Memorandum SANU 1

25.2.2021

Zastoj u razvoju društva, ekonomske teškoće, narasle društvene napetosti i otvoreni
meñunarodni sukobi, izazivaju duboku zabrinutost u našoj zemlji. Teška kriza je zahvatila ne
samo politički i privredni sistem već i celokupni javni poredak zemlje. Svakodnevne su
pojave: nerad i neodgovornost na poslu, korupcija i nepotizam, odsustvo pravne sigurnosti,
birokratska samovolja, nepoštovanje zakona, rastuće nepoverenje meñu ljudima i sve
bezobzirniji individualni i grupni standardi. Raspadanje moralnih vrednosti i ugleda vodećih
ustanova društva, nepoverenje u sposobnost onih koji donose odluke praćeni su apatijom i
ogorčenjem naroda, otuñenjem čoveka od svih nosilaca i simbola javnog poretka. Objektivno
ispitivanje jugoslovenske stvarnosti dopušta mogućnost da se sadašnja kriza završi socijalnim
potresima sa nesagledivim posledicama, ne isključujući ni tako katastrofalan ishod kao što je
raspad jugoslovenske državne zajednice. Pred onim što se zbiva i što se može dogoditi niko
nema pravo da zatvara oči. Pogotovu na to nema pravo najstarija ustanova naučnog i
kulturnog stvaralaštva u ovom narodu.
Srpska akademija nauka i umetnosti smatra se obaveznom da u ovom sudbonosnom trenutku
saopšti svoja viñenja društvenog stanja sa ubeñenjem da time doprinosi traženju izlaza iz
sadašnjih nedaća. Priroda ovog dokumenta, meñutim, ne dozvoljava udaljavanje od ključnih
pitanja jugoslovenske stvarnosti. U ta pitanja se, na žalost, mora svrstati, neodreñen i novijim
zbivanjima silno aktualizovan težak položaj srpskog naroda.

 

Za više informacija, se obratite na stranicu : 

https://www.helsinki.org.rs/serbian/doc/memorandum%20sanu.pdf

Vir slike:  vijesti.me