Dokaz da je ARBiH branila sve građane BiH bez obzira na vjersku, etničku ili drugu pripadnost.

8.12.2020

Vir:Senzor.ba